Vanzelfsprekend respecteert de VZW New BigBand Antwerpen Noord de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt de VZW New BigBand Antwerpen Noord persoonlijke gegevens?

 • De VZW New BigBand Antwerpen Noord verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. bij het overmaken van een gift).

Welke persoonlijke gegevens verwerkt de VZW New BigBand Antwerpen Noord?

 • De VZW New BigBand Antwerpen Noord verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.

Wanneer en waarom verwerkt de VZW New BigBand Antwerpen Noord persoonlijke gegevens?

 • De VZW New BigBand Antwerpen Noord verwerkt jouw persoonsgegevens:
  • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
  • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om informatie op te sturen, een bekendmaking van een activiteit of evenement, het versturen van nieuwsbrieven);
  • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken;
  • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties of personen die financiële steun geven).

Hoe behandelt de VZW New BigBand Antwerpen Noord persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. uw bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst:
  • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor de nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrief te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden

Hoe lang bewaart de VZW New BigBand Antwerpen Noord persoonlijke gegevens?

 • Dient u via deze website een informatieve vraag in, wenst u Vriend van de Barnyard Bigband te zijn, schrijft u in voor een evenement of voor de nieuwsbrief, of maakt u een gift over, dan houden we uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen.

Bewaart de VZW New BigBand Antwerpen Noord mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens? Neem contact op met info@barnyardbigband.be.
 • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem contact op met info@barnyardbigband.be.
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die de VZW New BigBand Antwerpen Noord over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

Nog vragen of bedenkingen?

 • Mail info@barnyardbigband.be.

Wilt u meer informatie over het gebruik van cookies op onze website? U leest het op deze link.